Ansvarsfraskrivelse og persondatapolitik

Ansvarsfraskrivelse

Informationen på denne hjemmeside er leveret i god tro og bør kun benyttes til generelle informationsformål. Hverken Ørsted A/S eller dets koncernforbundne selskaber giver nogen garanti eller repræsentation hvad angår fuldstændigheden eller nøjagtigheden af informationen. Ørsted A/S og dets koncernforbundne selskaber kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for skader eller tab af nogen art der måtte opstå som følge af handlinger taget på baggrund af informationer, produkter eller ydelser nævnt på denne hjemmeside.

Visse udtalelser på denne hjemmeside reflekterer Ørsted A/S’ direktions holdninger og direktionens antagelser samt information tilgængelig for direktionen, sådanne udtalelser kan derfor være fremadskuende. Sådanne fremadskuende udtalelser indebærer kendte samt ukendte risici, usikkerheder og andre vigtige faktorer der kan få faktiske resultater til at differentiere betydeligt fra, hvad de fremadskuende resultater direkte eller indirekte måtte give udtryk for.

Enhver der har til hensigt at gøre brug af Ørsted A/S’ produkter eller ydelser skal læse og følge alle instruktioner der medfølger det omtalte produkt eller ydelse, og skal rette sig efter den gældende lovgivning, regler samt vejledning for brug af produktet eller ydelsen.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af denne hjemmeside er udelukkende reguleret i henhold til dansk lovgivning uden hensyn til international privatret. Enhver konflikt der opstår på baggrund af denne ansvarsfraskrivelse vil blive underlagt enekompetencen af den danske domstol.

 

Privatlivspolitik

Formålet med denne privatlivspolitik er at beskrive, hvordan Ørsted indsamler og anvender dine personoplysninger, når du besøger www.orsted.com. Ørsted har udarbejdet en privatlivspolitik, der beskriver, hvordan Ørsted indsamler og anvender oplysninger om vores kunder. Er du kunde i Ørsted, kan du finde den på www.orsted.dk.

Når du besøger www.orsted.com,  indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden ved brug af cookies. For mere information om cookies og brugen af disse oplysninger, se venligst den særskilte information angående cookies nederst i højre hjørne i browservinduet.

Når du gør brug af jobansøgningsformularen, der er tilgængelig på www.orsted.com, beder vi dig indtaste oplysninger og vedhæfte relevante dokumenter så som ansøgning og CV. For yderligere information om hvordan Ørsted håndterer disse oplysninger, se venligst den særskilte privatlivspolitik, vi præsenterer, når du bruger jobansøgningsformularen.

Når du gør brug af whistle blower funktionen, der er tilgængelig på www.orsted.com, beder vi dig indtaste oplysninger om det forhold, du ønsker at rapportere. For yderligere information om hvordan Ørsted håndterer disse oplysninger, se venligst den særskilte privatlivspolitik, vi præsenterer, når du bruger whistle blower funktionen.

Hvis du vælger at modtage nyhedsbreve eller anden information fra Ørsted, eller hvis du deltager i konkurrencer på www.orsted.com, kan det ske, vi beder dig indtaste oplysninger så som navn og kontaktinformation. Sker det, håndterer vi oplysningerne i overensstemmelse med din tilladelse og den information, du får, når du indtaster dine oplysninger. 

 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger på www.orsted.com,  er:

 • Ørsted Services A/S (Ørsted)
  Kraftværksvej 53
  7000 Fredericia

 

Hvilke personoplysninger

Når du besøger www.orsted.com, indsamler og anvender Ørsted som nævnt informationer om dig. Det kan for eksempel være dit navn, kontaktinformation, e-mail adresse, CV oplysninger, eller din IP-adresse. For mere specifik information om de oplysninger, Ørsted indsamler og anvender, når du besøger www.orsted.com, se venligst:
 • Information om cookies
 • Særskilt privatlivspolitik vi præsenterer for dig, når du bruger jobansøgnings formularen eller whistle blower funktionen


Vi opfordre dig generelt til ikke at oplyse dit CPR nummer, følsomme oplysninger (oplysninger omkring race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisning, tilknytning til fagforening, eller oplysninger angående dit helbred eller samliv) samt oplysninger angående andre rent private anliggende (oplysninger angående lovovertrædelser og betydningsfulde sociale problemer) om dig eller andre, når du benytter vores hjemmeside og dets funktioner.

 

Formål

Ørsted behandler dine personoplysninger med henblik på at vurdere og besvare dine henvendelser (herunder jobansøgninger og whistle blower rapporter), betjene dig som investor, tilbyde dig bedst mulig service, administrere vores hjemmeside og til statistiske formål. 

For mere specifik information om Ørsteds formål med behandling af dine personoplysninger, se venligst:
 • Information om cookies [se information nederst i højre hjørne i browser vinduet]
 • Særskilt privatlivspolitik vi præsenterer for dig, når du bruger jobansøgnings formularen eller whistle blower funktionen 

Behandlingsgrundlag

Ørsted behandler dine personoplysninger, når du har givet dit samtykke. For eksempel når du har givet samtykke til brug af cookies på www.orsted.com.
For nærmere information om Ørsteds behandlingsgrundlag, når du afgiver oplysninger som jobansøger eller whistle blower, se venligst særskilt privatlivspolitik vi præsenterer for dig, når du bruger jobansøgningsformularen eller whistle blower funktionen.Ørsted kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser eller for at forfølge legitime interesser. Hvis vi behandler dine personoplysninger for at forfølge legitime interesser, vil du modtage nærmere information herom.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Ørsted kan efter omstændighederne videregive dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Selskaber der er koncernforbundet med Ørsted (du kan se alle selskaber i Ørsted koncernen i vores årsrapport på www.orsted.com)
 • Leverandører (data behandlere). Ørsteds leverandører behandler kun dine oplysninger på vegne af og efter anvisning fra Ørsted
 • Aktører inden for energibranchen (distributionsselskaber, Energinet.dk, offentlige myndigheder og energi leverandører)

For mere specifik information om modtagere af dine personoplysninger, se venligst:

 • Informationer om cookie
 • Særskilt privatlivspolitik vi præsenterer for dig, når du bruger jobansøgnings formularen eller whistle blower funktionen

Sletning

Ørsted opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet og anvendes til. Vi opbevarer altid dine personoplysninger så længe, som vi er forpligtet til efter lovgivningen.

Oplysninger, der er indsamlet omkring din adfærd på www.orsted.com via cookies, opbevarer vi i en periode på op til 1 år efter registrering.

For mere specifik information om sletning af dine personoplysninger, når du afgiver oplysninger som jobansøger eller whistle blower, se venligst særskilt privatlivspolitik, som vi præsenterer for dig, når du bruger jobansøgningsformularen eller whistle blower funktionen. 

 

Dine rettigheder

Ørsted har iagttaget og implementeret passende tekniske og organisatoriske tiltag for at beskytte dine personoplysninger og for at sikre de rettigheder, du har som registreret.

Som registreret har du ret til: 

 • at anmode Ørsted om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • at anmode Ørsted om at rette oplysninger om dig, du mener er misvisende 
 • at anmode Ørsted om at slette dine persondata 
 • at anmode Ørsted om at begrænse vores behandling af dine personoplysninger
 • at gøre indsigelse mod, at Ørsted behandler dine personoplysninger 
 • at anmode Ørsted om data portabilitet.

Vi gør opmærksom på, at der efter lovgivningen kan gælde betingelser for eller begrænsninger i dine rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at Ørsted er forpligtet til at efterkomme din anmodning. 

Har du givet samtykke til, at Ørsted behandler dine personoplysninger, kan du altid trække dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, har din tilbagekaldelse kun virkning for Ørsteds fremtidige behandling af dine personoplysninger.

Har du anmodet om at modtage informationer fra Ørsted, så som nyhedsbreve, og ønsker du ikke længere at modtage disse, kan du til en hver tid framelde dig.

 

Har du spørgsmål eller er du utilfreds med Ørsteds behandling af dine personoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte Ørsted vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til skrive til info@orsted.com, eller at ringe på tlf. +45 99 55 11 11. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark:


Denne privatlivspolitik er gældende fra og med den 25 maj 2018.