Om betingelelser

Få svar på de mest stillede spørgsmål om betingelserne
 • Kan jeg melde force majeure, hver gang vi får en ekstra våd eller tør sommer?
  ​Nej. Force majeure omfatter kun helt ekstraordinære omstændigheder, og skal vurderes sag for sag. Force majeure kommer kun på tale, hvis det er helt umuligt at levere halm i henhold til kontrakten, det vil sige, at halmen heller ikke kan købes andre steder. Normale variationer i vækst- og bjærgningsbetingelser er ikke at betragte som force majeure og leverandørerne bør sikre sig i mod dette ved at have en vis overskudskapacitet.
 • Kan jeg som ab gård-leverandører fravælge en halmtransportør som jeg ikke kan med?
  Nej. Ørsted køber ab gård-halmen til levering på afhentningsadressen. Transporten til værket er vores ansvar og det er derfor også vores ret at vælge den vognmand, som vi ønsker skal løse denne opgave. Hvis en chauffør opfører sig uacceptabelt, vil vi naturligvis gerne høre om det.
 • Hvordan sælger jeg min halm ab gård, når jeg har mange forskellige halmdepoter?
  Enten afgiver du rene an værk-tilbud, dvs. uden ab gård-pris, eller også indstiller du dig på at Ørsted modregner eventuelle ekstraomkostninger, hvis transportomkostningen er højere end den ville være, hvis al halmen lå på den afhentningsadresse, som angives i tilbudsbrevet. Dette kan undgås ved at man vælger den afhentningsadresse som ligger længst væk fra værket. Alternativt deler du halmmængden op i lige så mange tilbud, som der er forskellige afhentningsadresser.
 • Hvad hvis jeg byder ind på en fler-årig kontrakt og gødningspriserne så efterfølgende stiger?
  Hvis du har budt ind på en fler-årig kontrakt og det så viser sig at gødningspriserne stiger i løbet at det første leveringsperiode, så tages der højde for det, i den nye reguleringsform som er indført. Hvor der tidligere kun blev taget højde for nettoprisindekset, tages der i dag højde for indekset for gødning, indekset for løn, og indekset for Diesel. Disse tæller med hver 10 % af det samlede indeks. De sidste 70 % er stadig nettoprisindekset.
 • Kan licitationerne lægges uden om landbrugets sommerferie?
  Der skal tages hensyn til drift for alle parter. Vi fik tidligere henstilling til at vi lægger licitationerne inden høst. Vi hører anmodningen, og forsøger i videst muligt omfang at lægge licitationerne hensigtsmæssigt for alle parter. 
 • Hvorfor får jeg ikke olietillæg for an værk-levering?
  Vi køber halm på licitation, og vurderer alle tilbud efter de samlede priser an værk. Alle leverandører har forskellige afstande til værkerne, og mange har endda varierende afstande med den samlede mængde.
 • Kan betingelserne ændres, så der kan leveres al slags halm på samme kontrakt?
  Østdanmark: Det er allerede muligt, idet der for produktet ”rapshalm/frøgræs” kan leveres alle typer halm. Dog kan vi kun købe en begrænset mængde af dette jf. tekniske forhold.
  Vestdanmark: For produktet ”blandingshalm” kan der leveres ren kornhalm, eller op til en tredjedel rapshalm/frøgræs.