Licitation

Licitationen er lukket

Tak for din interesse, desværre er det ikke muligt at byde ind på nuværende tidspunkt, men du er velkommen til at kigge på materialet fra den seneste licitation.

Du kan finde alt materialet herunder.

BEMÆRK VENLIGST: Tidspunkt for deadline og tidsfrister. Vær særlig opmærksom ved brev via Postdanmark, da de har nogle rigtig lange leveringstider.
Tilbudsbrevene samt en tilbagekaldelsesblanket er at finde længere nede, her på siden.

Seneste ændringer:

Der er ingen ændringer siden licitationen i foråret 2016, men her er lige en opfølgning af de ændringer der har været ved de tidliggere licitationer.
 
  • I forhold til de nye kontrakter, vil det fremover ikke længere være muligt at køre med sættevogn til Avedøre, med mindre de kører fuldt lovligt, i henhold til færdselsloven. (Specielt længden har været et problem) 
  • Det er ikke længere muligt at byde ind på frøgræs, og rapshalm. – Der er i stedet indført et produkt der hedder blandingshalm.
  • Hvis man leverer frøgræs (som en del af blandingshalmen) skal man være opmærksom på at det IKKE må være "Strandsvingel" da denne er for sej, og giver os for store problemer) 
  • Placering af baller ved blandingshalm: maks. 4 af 12 baller må være frøgræs eller raps. Og de skal placeres som på nedenstående tegning:
Halm lastvogne
Derudover er der ingen ændringer siden licitationerne i 2014. Gældende leveringsbetingelser ved denne licitation er fra april 2016. Vi anbefaler dog stadig, at du læser udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, leveringsbetingelser, og kontrakter) grundigt igennem inden du afgiver tilbud.  
 
Tilbudsbreve kan sendes via mail ved at indscanne og maile tilbudsbreve til adressen  halm@orsted.dk.  
 
Eller de kan fortsat sendes almindeligt med Postdanmark til: Postboks 460, 7000 Fredericia. VÆR DOG SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ DEN MEGET LANGE LEVERINGSTID, hvis du benytter denne mulighed. Deadline er hvornår brevet skal være Ørsted i hænde.
 
Bemærk i øvrigt:
  • Betalingsbetingelser for halmleverancer vil fortsat være løbende måned plus 15 dage.
  • Tilbudsgivere skal fremover oplyse en gyldig e-mail adresse som Ørsted kan formidle information til. Der er indføjet et felt i tilbudsbrevene hvor dette noteres.
  • Det skal stadig påpeges, at hvis man kommer i en situation, hvor man af en eller anden grund ønsker, at overdrage sine rettigheder/forpligtelser til andre, skal det præciseres at man kun kan overdrage hele kontrakten til en anden leverandør/transportør. Alle kontraktoverdragelser skal stadig godkendes af Ørsted.
 

Specifikation af retningslinjer ved tilbudsgivning
Du må gerne tilbyde både ab gård og an værk på samme tilbudsbrev. Den mængde som du tilbyder på ét tilbudsbrev, kan kun antages én gang.
Hvis du for eksempel tilbyder 100 tons til en AVV an værk-pris, og samtidig til en ab gård-pris, kan vi kun købe 100 tons, men vi kan vælge om det
skal være til en AN Værk, eller en AB Gård kontrakt. Du skal derfor være opmærksom på, at dine chancer for at blive accepteret bliver større hvis
du angiver såvel ab gård- som an værk-priser. 

Husk at nummerere alle dine tilbud. Brug numrene fra 1 og opefter, men husk, at der ikke må være to tilbud med samme tilbudsnummer i samme
licitationskode. Det vil sige, at hvis du laver to tilbudsbreve, som begge har licitationskode 120, må de ikke begge to have tilbudsnr. 1, heller ikke selv
om det er til forskellige værker. Hvis tilbudsbrevene ikke er nummererede, vil Ørsted's biomasseindkøbsafdeling selv nummerere dem, og så kan de
ikke tilbagekaldes, hvis der er sket en fejl i tilbudsfasen. Der er mulighed for at afgive tilbud på følgende produkt, med start d. 1. august 2017:  

Licitationskode 120: Blandingshalm med løbetid 1 år

Licitaitonskode 121: Blandingshalm med løbetid 3 år

Licitationskode 122: Kornhalm med løbetid 1 år

Licitaitonskode 123: Kornhalm med løbetid 3 år

Ved et klik på ovenstående links vil du kunne se tilbudsbrevene. Hvis du fortryder dit tilbud kan du inden tidsfristen 31. januar tilbagekalde dit tilbud
ved hjælp af tilbagekaldelsesblanketten

Vi anbefaler endvidere, at du klikker videre her på siden, og kigger på eksemplerne for udfyldelse af tilbudsbreve:  

Eksempel 1 på udfyldelse af tilbudsbrev

Eksempel 2 på udfyldelse af tilbudsbrev

Har du spørgsmål til udbudsmaterialet kan du kontakte os på tlf.: 99 55 85 14 
eller mail: maric@orsted.dk.

Vi ser frem til at modtage dit tilbud på levering af halm.
Tak for din interesse

Med venlig hilsen
Ørsted
Marianne Engholm