Kriterier for halmkvalitet

Halm er et af vores vigtige brændsler. Men det er vigtigt at den halm der leveres, lever op til de gældende kriterier i forhold til leveringsbetingelserne. Hvis vi får dårlig halm ind, får vi for mange uplanlagte driftsstop. Disse Stop koster en masse penge og giver en masse frustration ved aflysninger osv.
 
En fast og stabil drift giver mulighed for at brænde mere på årsbasis, og derved også at vi vil kunne købe en større mængde.
 
For at undgå at for mange afvisninger, har vi her prøvet at lave en uddybende forklaring, med tilhørende billeder, og eksempler på hvordan vi tolker de allerede eksisterende kriterier i leveringsbetingelserne.
 

Visuel kontrol og fugtmåling af halm.

Der vil altid kunne afvises på de visuelle kriterier, også uden af kontrollere for fugt.
 • Dvs. hvis der er synligt råd og svamp. 
 • Manglende snore
 • Skæve eller deforme baller, eller baller med forskellig højde (forskel på mere end 5 cm.)
 • Indeholder ikke brandbare materialer.
 • Afviger fra størrelseskriterierne. 
 • Andre visuelle kriterier. 
 
 
Der må altid tage en kontrolmåling med spyd. 
 • Alle målinger tages fra siden af ballen.Målepunkter.png
 • Der må ikke måles i de yderste 5 cm.
 • På hver udvalgt balle laves 2 indstik med min. 30 cm afstand.
 • De 2 indstik må ikke ligge på en lodret linje.
 
Når kranen viser en måling over 2 baller på 18% eller mere kontrolleres med spyd.
 • Hvis der måles 30% eller mere skal der tages minimum 1 måling mere med minimum 30 cm afstand (må ikke være på en lodret linje), hvis begge målinger er over 30% sendes henholdsvis lager/læsset retur.
 • Hvis der måles fugt over 30% i øverste lag sendes hele læsset hjem. Er alle baller i øverste lag ok, men den høje måling er foretaget i nederste lag, er det kun nederste lag der sendes retur.
 


 
 
   

Størrelse og Vægt

For at undgå risici for fare, eller fastkøring i vores halmsystem, er det vigtigt at halmballerne overholder de mål der er sat op i betingelserne.

Halmballerne til Avedøreværket og til Inbicon skal til enhver tid overholde størrelseskravene:
Bredde:             115 - 125 cm
Højde:                88 -  92  cm ved MidiBig. eller 125 – 130 cm ved BigBaller
Længde:           225 - 255 cm
Vægt:                400 kg - 700 kg pr. Balle (4.800 kg - 8.400 kg pr. lag)

Halmballerne til Studstrupværket skal til enhver tid overholde størrelseskravene:
Bredde:             120 - 130 cm
Højde:                 88 -  92 cm ved MidiBig. eller 125 – 135 cm ved BigBaller
Længde:           225 – 255 cm
Vægt:                min. 400 kg - maks. 800 kg pr. Balle (4.800 - 9.600 kg pr. lag)

Halmballerne på et læs må ikke varierende mere end 5 cm i højden, på et læs, da det kan gøre at halmen vælter når den stables i hallen.

Samtidig kan højdeforskellen på halmballerne give problemer i forhold til transporten fra lager til kedel, da det lettere sætter sig fast.
Derfor afvises halmballer med for stor højdeforskel, da de øger risikoen for driftsstop.
For at undgå at få afvist halm tjek listen under
 • Dårlig halm
  Dårlig halm er halm som er i en dårlig forfatning. Det kan være på grund af råd og svamp, fugt, manglende snore, eller halmballer med fremmedlegemer, som plastik eller lignende.
  Eksempler på dårlig halm
  Afvist
  Generelt er halmballerne her i en meget dårlig forfatning, hvilket hullet i den ene halmballe tydeligt viser.

  Den dårlige side af halmballen skal altid vendes opad. 

  Afvist
  Det tillades ikke, at der er så høj fugt ned igennem halmballerne. Begge lag vil blive afvist.
   
  Afvist
  Der er for høj fugtighed i halmballerne.
   
  Godkendt
  Nogle af ballerne er sorte, men det betyder ikke nødvendigvis at de er våde. Her bruges spyddet til at måle efter.

  I disse tilfælde er halmen tør og holder formen.
   
 • Deforme Halmballer
  Som tidligere nævnt skal halmballerne til enhver tid overholde størrelseskravene for bredde, højde, længde og vægt. ( Se evt. afsnittet længere oppe i teksten).
   
  Hvis halvballerne er deforme, stiger risikoen for væltede halmballer i halmladen, da det er svært at stable deforme halmballer ovenpå hinanden.
   
  Samtidig kan deforme halmballer give problemer i forhold til transporten fra lager til kedel, da det lettere sætter sig fast.
   
  Derfor afvises deforme halmballer, da de øger risikoen for driftsstop.
  Afvist
  Halmballerne er deforme og vanskeliggør stabling.

  Halmballernes form øger samtidig risikoen for, at de sætter sig fast i transportsystemet fra lager til kedel.
  Afvist
  Halmballernes runde form gør det svært at stable halmballerne ovenpå hinanden.
  Afvist
  Denne halmballe bærer præg af wrap-opbevaring, hvor indpakningen har presset hårdt på halmballen og gjort den buet i toppen.
 • Våd halm
  Vi har nogle grænser for hvor meget fugt der må være i halmballerne når de kommer ind på værket. Der måles med kran, men fugten kan også måles med et manuelt fugtspyd, som beskrevet tidligere. 
   
  Problemerne med den våde halm, er mange slaggedannelser, og korrosioner på kedlen. 
   
  Men våde pletter i halmen, risikerer at fryse om vinteren, og give isdannelser i halmballerne. Disee isdannelser giver os problemer, både med at fjerne snorene, men også fordi isklumperne sætter sig fast i opriveren. Og disse ting er med til at give disse uplanlagte driftsstop. 
   
  Afvist
  Det tillades ikke, at der er synlig fugt i halmballen udover de yderste 5 cm fra halmballen kant.
  Afvist
  Der er for høj fugtighed i halmballerne.

  Afvist
  Der er for høj fugtighed i halmballerne.

 • Farve på halmen
  Farven på halmen er ikke afgørende.

   

  Det vigtige er, at halmen under høst er vendt og tørret, så det har den rigtige tørhed ved presning. 

   

  Halm har lige efter høst altid have en gul farve. Men halm som har fået en regnbyge på marken, har typisk en lysegrå farve.

   

  Selvom halmen er grå eller næsten sort, kan kvaliteten af halmen godt godkendes – Hvis øvrige krav til halmen er opfyldt.
   
  Godkendt
  Halmballerne er tørre og overholder størrelseskravene. 

  Godkendt
  Det er uden betydning, at halmballen har et begyndende vækstlag på toppen, hvis halmballen overholder alle andre krav.

  Godkendt
  Halmen er tør og holder formen.

  Afvist
  Halmen er godt nok blevet tørret, men det er stadig tydeligt på de store hvide pletter, at der har været råd i halmballen, og at der stadig er stor risiko for at den kan indeholde svampesporer.

 • Top og Bundhalmballer
  Som udgangspunkt må man gerne levere både top- og bundhalmballer på vores værker – Hvis halmballerne i øvrigt overholder kvalitetskravene i henhold til kontrakterne.
   
  Dog skal den dårlige side af halmballen skal vendes opad, så den er synlig.
   
  Det er dog afgørende, at kvaliteten på disse top- og bundhalmballer bliver evalueret, inden transporten fra leverandøren påbegyndes – Da disse halmballer oftest vil være grænsetilfælde i relation til, om laget/læsset bliver godkendt eller afvist.
   
  Grænsetilfælde
  Hvis den mørke kant er tør og fast, så er denne halmballe acceptabel. Hvis den mørke kant er blød og våd, så vil den blive afvist.
   
  Afvist
  Disse halmballer ligger lige over den tilladte grænse for fugt. Kontrollanten vil afvise læsset.
   
  Godkendt
  Denne balle vil blive accepteret, da der tillades fugt i de yderste 5 cm af halmballen.

 • Yderballer
  Yderballer er samme princip som top- og bundballer.
   
  Som udgangspunkt må man gerne levere yderballer til vores værker – Hvis halmballerne i øvrigt overholder kvalitetskravene i henhold til kontrakterne.
   
  Dog skal den dårlige side af halmballen altid vendes udad, så den er synlig.
   
  Også her er det afgørende, at kvaliteten på disse yderballer bliver evalueret, inden transporten fra leverandøren påbegyndes – Da disse halmballer oftest vil være grænsetilfælde i relation til, om laget/læsset bliver godkendt eller afvist.
  Grænsetilfælde
  Her er et tydeligt eksempel på en balle, der har stået wrappet i markstak. Her er det mørke område mindre end hvis det havde været en lige linje hele vejen for oven. Hvis den mørke kant er tør og fast, og en prøve med fugtspyddet, ikke viser for høj fugt, så er denne halmballe acceptabel. Hvis den mørke kant er blød og våd, eller hvis fugtspyddet viser at fugten er for høj, så vil den blive afvist.

 • Opbevaring af halmballerne
  Der stilles ikke krav til hvilken form for overdækning der skal benyttes, Halmballerne skal blot ikke udsættes for direkte regn, og lignende. Derfor er Wrappet halm også accepteret på vores værker, så længe de følger kriterierne for halmleverancer. 
   
  Hvis du wrapper din halm på marken, skal du sørge for at tage de rigtige forbehold. Der dannes kondens i de yderste halmballer under indpakningen. Så hvis halmen er våd, når den wrappes medfører dette en øget risiko for dårlig halmkvalitet. Som leverandør skal du derfor være særlig opmærksom på, om disse yderhalmballer overholder kvalitetskravene. En anden ulempe ved disse wrap stakke er at de har en tendens til at give deforme halmballer, fordi indpakningen er presset så hårdt, at de får en runding som gør dem svære at stable, og de risikerer derfor at blive afvist.
  Wrappet halm på marken
  Bemærk at særligt yderhalmballerne giver anledning til ekstra opmærksomhed.
   
  Afvist
  Afrundet halmballe.
  Typisk tophalmballe i en wrappet stak.

  Kondens i wrappet halm
  Der dannes kondens i yderhalmballerne under indpakningen, hvilket kan medføre risiko for dårlig halmkvalitet.