Licitation

Licitationen er lukket.

Tak for din interesse.

Du havde mulighed for at byde ind frem til 19. april kl. 10.00. Hvis du har budt ind, får du svar senest den 17. maj 2024.

Herunder finder du materialet fra den seneste licitation:

 

Vi efterspørger halm på 1- og 3-årige kontrakter, med opstart d. 1. august 2024 Til Avedøreværket (AVV) Øst for Storebælt, og Studstrupværket (SSV) Vest for Storebælt.

Du kan byde frem til 19. April kl. 10.00. Hvis du byder ind, får du svar på mail senest d. 17. maj 2024. Du finder materialet her nedenfor.

 

BEMÆRK VENLIGST:

Tidspunkt for deadline og tidsfrister. Vær opmærksom på at det kun er muligt at byde ind via mail på: halm@orsted.com. Så snart din mail er læst modtaget og kontrolleret for fejl, modtager du en bekræftelsesmail. Deadline er tidspunktet for hvornår mailen skal være modtaget hos Ørsted.


Tilbudsbrevene samt en tilbagekaldelsesblanket er at finde længere nede, her på siden.

 

Informationer/Ændringer i forhold til sidste licitation:

Ankomst tidspunkt ved leverancer til SSV. (Ændring)

Da det tager længere tid at aflæsse MidiBig, er der ændret en smule, så man skal være ankommet til værket inden kl. 17, i stedet for som i dag inden kl. 17.30, Så man er sikker på at man kan nå at være ude igen inden kl. 18.00.

 

Beregning af kommende Transport- og SO2-afgift (Information)

Vi ved godt at der bliver talt meget om både en transportafgift, og en Co2-afgift, og flere har ringet og spurgt hvordan de skal regnes den ud, hvis den nu kommer for eksempel 1. januar 2025. Til det vil jeg sige, lad være med at forsøge at regne noget ud ingen kender.

Ligesom vi gjorde da krigen i Ukraine brød ud, og Diesel steg exseptionelt, må vi lave en regulering når/hvis en sådan afgift bliver en realitet, og vi ved hvordan det påvirker mængden af halm.

Uanset hvor mange regnestykker vi laver, rammer vi alligevel aldrig plet. Så vi må kigge på det når/hvis det bliver aktuelt. Vi regner heller ingen afgifter ind over for vores kunde, men præsenterer den i stedet, Når vi kan dokumentere at den er berettiget.

Der vil også fortsat blive beregnet på både Diesel, gødning, løn, og Nettoprisindeks ved fler-årige kontrakter, som vi har gjort i mange år.

dst.

 

Midibigballer / Bigballer: (Vigtig ændring ved denne licitaiton)

Det er fremover kun muligt at byde ind med MidiBig på Studstrup (SSV) ved århus.

Da vores lade ikke er særlig stor, og vi ikke har den store fleksibilitet, er vi som udgangspunkt nødt til at sige enten/eller.

Det er dog fortsat muligt at byde ind på både kornhalm, Blandingshalm i Bigballer og MidiBig til Avedøre (AVV)

 

Vandindhold (Information):

Til information måles vandindholdet i de til Ørsted leverede halmballer med mikrobølgeanlæg, ud fra en tørstofdensitet på 140 kg/m3. – Dette er ikke nyt, det er blot til information. Der vil ved levering af Midibig blive korrigeret for fugt efter nedenstående formel på både Avedøre og Studstrup:

Fugt = (140/(((Vægt pr. løft/12)*((100-Målt fugt)/100))/(volumen i M3))*målt fugt)+1

 

Begrænsning på Kontraktstørrelse på Studstrup (SSV): (VIGTIGT)

Ingen tilbud til SSV må være større end 3000 tons.

Hvis man byder ind med mere end det, kan vi forlange at der udpeges en transportør for hver gang de 3.000 tons passeres. Det er altså ikke et spørgsmål om hvem leverandøren er, men hvem den ansvarlige vognmand er. Dette for at vi kan få logistikken til at gå op, når de pludselig kører spidsbelastning.

For mængder købt til den kommende halmsæson (2024/2025) gælder det, at Ørsted forbeholder sig ret til at se bort fra tilbud, som bringer en leverandørs samlede kontraktmængde over 5.000 ton

Mindre rettelser i leveringsbetingelserne, som er blevet tilpasset den virkelighed vi har ændret på i løbet af den indeværende sæson:

 • Kravet om net er fjernet, og erstattet af at man kun behøver stopperne
 • Kommer man med trailer med presenning, skal presenningen rulles af inden man kører ind i laden
 • Tvangsruten når man forlader Avedøreværket er fjernet. – Den gælder dog stadig ved ankomst til værket, og hvis du har halm med retur.
 • Danmarks statistik ændrer indimellem navnene på deres indeks-tabeller. Det er også sket i nogle af de tabeller vi bruger når vi beregner årsreguleringer osv. så navnene er nu ændret så de refererer til de seneste tabeller ved Danmarks statistik. Det har altså ingen betydning for resultatet af reguleringen af kontrakterne.

 

Bæredygtig halm: (VIGTIGT)

Ørsted er fremover forpligtet til kun at brænde halm af Dansk oprindelse, som kommer fra Bægedygtigt forvaltede landbrugsarealer. For at kunne leverer halm til Ørsteds værker, betyder det at man skal levere halm af dansk oprindelse, der skal kunne opfylde de 4 krav Energistyrelsen har stillet. Er du i tvivl om hvad de dækker, så kontakt mig. eller læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

 

Halmkvalitet (Information):

Vi har desværre nogle udfordringer med halmkvaliteten, som gør at vi indimellem har væltede baller i laden når folkene møder ind om morgenen. Eller at kranen går i stå fordi den ikke kan få fat i ballerne. vi skal derfor henstille til at kvalitetskravene overholdes.

Er du i tvivl så kan du gå ind på siden Kriterier for halmkvalitet og se eksempler og læse mere om kravene.

Særligt højdeforskelle på ballerne, og baller der ikke er sat lige på bilen, baller der er meget bløde, eller hvor de er sat med store mellemrum volder os problemer, da kranen så ikke kan få ordentligt ved. Kranfolkene kan godt tage dem af ved at nørkle lidt med kranen, men vi oplever problemer, om natten når kranen er i automatik.

  

Søndagskørsel til Studstrupværket(information):

Der vil som udgangspunkt været åbent i halmladen mandag-lørdag, men der kan forekomme enkelte søndagskørsler, (Vi forventer der kan blive ca. 4 søndage i løbet af december og januar) Jeg vil selvfølgelig forsøge at dele disse søndage, således at det ikke er de samme der skal køre hver gang.

Hvis man kommer til at køre en søndag, (forventer at en leverandør max kommer til at køre 1-2 gange) vil man kunne sende en regning på kr. 550 kr pr. læs til dækning af ekstra omkostninger.

 

Ellers er der ingen ændringer siden licitationen i foråret 2020. Vi anbefaler dog stadig, at du læser udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, leveringsbetingelser, og kontrakter) grundigt igennem inden du afgiver tilbud. Gældende leveringsbetingelser ved denne licitation er fra februar 2024.

 

Der er mulighed for at afgive tilbud på følgende produkt, med start d. 1. august 2024:  

 

Øst for Storebælt, Avedøreværket (AVV)

Licitationskode 160: Kornhalm med løbetid 1 år

Licitationskode 161:Kornhalm med løbetid 3 år

Licitationskode 162: Blandingshalm med løbetid 1 år

Licitationskode 163: Blandingshalm med løbetid 3 år

Licitationskode 164: MIDIBIG med løbetid 1 år  Husk at krydse af om halmtypen er Kornhalm eller Blandingshalm

Licitationskode 165: MIDIBIG med løbetid 3 år Husk at krydse af om halmtypen er Kornhalm eller Blandingshalm

 

 

Vest for Storebælt, Studstrupværket (SSV)

Licitationskode 158: MIDIBIG med løbetid 1 år

Licitationskode 159: MIDIBIG med løbetid 3 årGå til siden med den digitale version.


Ved et klik på ovenstående links vil du kunne se tilbudsbrevene. Hvis du fortryder dit tilbud kan du inden tidsfristen 19. april tilbagekalde dit tilbud
ved hjælp af denne tilbagekaldelsesblanket

Vigtige datoer:   
 29. marts 2024 Licitationen åbner, og det er muligt at byde ind 
 19. april  2024 kl. 10.00 Licitationen lukker, og det vil ikke længere være muligt at byde ind
 17. maj 2024 Svar sendes ud i form af kontrakter og afslag
 24. Maj 2024 Evt. oplysningsblanketter skal returneres på mail
Her kan du finde lidt mere information, hvis du for eks. er ny leverandør, eller har spørgsmål til kontrakten.
 • Bliver kontrakterne års- og månedsreguleret?

  Ja, alle kontrakterne bliver månedreguleret!.

  Og alle de fler-årige kontrakter bliver årsreguleret.

   

  Månedsregulering sker på grundlag af det årlige nettoprisindeks fra Danmarks statistik.

   

  Årsreguleringer sker på grundlag af flere indeks med forskellige grundlag:

  Nettoprisindekset vægter 70%

  Lønindekset vægter 10%

  Gødningsindekset vægter 10%

  Dieselindekset vægter 10%

   

   

 • Får jeg tillæg hvis jeg leverer halm med en fugt lavere end 13%?

  Ja, vi betaler prisen ved basis 13% fugt. Og mængden reguleres 2%, for hvert %-point i fugt, både op og ned.

  Det betyder at hvis man levere halm med en højere fugt, bliver der trukket 2% af mængden, leverer man halm med en lavere fugt end 13%, for man ligeledes et tillæg på 2% for hver 1% fugt. Eks. ved en fugt på 14%, reduceres den afregnede mængde med 2%. Ved en fugt på 12% øges den afregnede mængde med 2%.

  Vi afregner halmen ved en densitet på ballerne på 140.

 • Hvad betyder Blandinghalm?

  Det er ikke længere muligt at byde ind på frøgræs, og rapshalm. – Der er i stedet indført et produkt der hedder blandingshalm.

  Når man har en kontrakt på Blandingshalm betyder det at man må levere et læs med en blanding af for eksempel kornhalm og frøgræs, eller et læs blandet af kornhalm og rapshalm. Men man må også gerne levere et læs rent Kornhalm.

  Dog må du maks levere 8 baller frøgræs eller Rapshalm ud af de 24 baller på et læs.

  Hvis man leverer frøgræs (som en del af blandingshalmen) skal man være opmærksom på at det IKKE må være "Strandsvingel" da denne er for sej, og giver os for store problemer) 

  Placering af baller ved blandingshalm: maks. 8 af 12 baller må være frøgræs eller raps. Og de skal placeres som på nedenstående tegning:

   

 • Hvis det er længe siden du har budt ind, kan du her se de seneste ændringer

  Udover at vi har ændret navn fra DONG Energy til Ørsted, er der er ingen ændringer siden licitationen i foråret 2016. men her er lige en opfølgning af den seneste ændring der har været ved de tidligere licitationer. 

  Det er ikke længere muligt at byde ind på frøgræs, og rapshalm. – Der er i stedet indført et produkt der hedder blandingshalm.

  Hvis man leverer frøgræs (som en del af blandingshalmen) skal man være opmærksom på at det IKKE må være "Strandsvingel" da denne er for sej, og giver os for store problemer) 

  Placering af baller ved blandingshalm: maks. 4 af 12 baller må være frøgræs eller raps. Og de skal placeres som på nedenstående tegning:

  Vi anbefaler dog stadig, at du læser udbudsmaterialet (udbudsbetingelser, leveringsbetingelser, og kontrakter) grundigt igennem inden du afgiver tilbud.  Gældende leveringsbetingelser ved denne licitation er fra marts 2018.


  Tilbudsbreve kan sendes via mail ved at indscanne og maile tilbudsbreve til adressen  halm@orsted.com.  


  Eller de kan fortsat sendes almindeligt med Postdanmark til: Postboks 460, 7000 Fredericia. VÆR DOG SÆRLIG OPMÆRKSOM PÅ DEN MEGET LANGE LEVERINGSTID, hvis du benytter denne mulighed. Deadline er hvornår brevet skal være Ørsted i hænde.

 • Er du ny leverandør, kan du læse lidt mere om tilbudsgivningen, og se nogle eksempler her.

  Du må gerne tilbyde både ab gård og an værk på samme tilbudsbrev. Den mængde som du tilbyder på ét tilbudsbrev, kan kun antages én gang.


  Hvis du for eksempel tilbyder 100 tons til en AVV an værk-pris, og samtidig til en ab gård-pris, kan vi kun købe 100 tons, men vi kan vælge om det
  skal være til en AN Værk, eller en AB Gård kontrakt. Du skal derfor være opmærksom på, at dine chancer for at blive accepteret bliver større hvis
  du angiver såvel ab gård- som an værk-priser. 

  Husk at nummerere alle dine tilbud. Brug numrene fra 1 og opefter, men husk, at der ikke må være to tilbud med samme tilbudsnummer i samme
  licitationskode. Det vil sige, at hvis du laver to tilbudsbreve, som begge har licitationskode 120, må de ikke begge to have tilbudsnr. 1, heller ikke selv
  om det er til forskellige værker.

  Hvis tilbudsbrevene ikke er nummererede, vil Ørsted's biomasseindkøbsafdeling selv nummerere dem, og så kan de
  ikke tilbagekaldes, hvis der er sket en fejl i tilbudsfasen.


  Vi anbefaler endvidere, at du klikker videre her på siden, og kigger på eksemplerne for udfyldelse af tilbudsbreve:  

  Eksempel 1 på udfyldelse af tilbudsbrev
  Eksempel 2 på udfyldelse af tilbudsbrev

   

  Har du yderligere spørgsmål, eller er der noget du ikke forstår, så ring på tlf 9955 8514, og lad os kigge på det.

Har du spørgsmål til udbudsmaterialet kan du kontakte os på tlf.: 99 55 85 14 
eller mail: maric@orsted.com.

Vi ser frem til at modtage dit tilbud på levering af halm.
Tak for din interesse

Med venlig hilsen
Ørsted
Marianne Engholm