Få svar på de ofte stillede spørgsmål
 • Hvor stor en andel halm skal købes på licitation?
  Ørsted køber hovedsagligt halm på licitation. Dog kan op til 6% af hvert enkelt værks samlede indfyring indkøbes uden om licitation.

  Derudover kan Ørsted forhøje individuelle kontraktmængder med op til 10%, hvis blot alle leverandører får det samme tilbud. Naturligvis er dette kun muligt, hvis leverandøren også indvilliger.
 • Hvor mange tons halm efterspørger Ørsted?
  Hvis Ørsted offentliggør efterspørgslen vil det sidste element af konkurrence på udbudssiden forsvinde og hele vores aftalegrundlag – det såkaldte Code of Conduct – vil være uden mening. Derfor offentliggør vi ikke mængderne på forhånd.
  Hvis en potentiel leverandører på baggrund af en offentliggjort efterspørgsel forsøger at spekulere i at tage en højere pris end vedkommende har brug for til at drive sin forretning, så forøger han voldsomt sin risiko for at få sit tilbud forkastet.

  Hvis en potentiel leverandører på baggrund af en offentliggjort efterspørgsel forsøger at spekulere i at tage en højere pris end vedkommende har brug for til at drive sin forretning, så forøger han voldsomt sin risiko for at få sit tilbud forkastet.
   
 • Kommer der en udmelding omkring prisniveauet?
  Priserne varierer mellem de forskellige licitationskoder. Vi ønsker ikke at bekendtgøre de forskellige priser. 
 • Hvordan vælger jeg licitationskoden?
  Du bør vælge den produktbeskrivelse som passer bedst til dine behov. De tilgængelige licitationskoder er sammensat på en sådan måde, at de i videst mulig omfang tilgodeser såvel leverandørernes og vores behov for fleksibilitet.

  Det acceptable prisniveau varierer fra værk til værk og fra produkt til produkt. I hver licitationskode vil alle tilbud blive vurderet efter prisen til hvert værk. Åbn eventuelt siderne med eksempler som er på licitationssiden.