Få svar på de ofte stillede spørgsmål om Ørsted's håndtering af aske
 • Skal man modtage aske når man leverer halm til Ørsted?
  Ørsted har fra vinterlicitationen 2012 indført, at man ikke længere automatisk får aske retur. Man skal altså ikke længere fravælge asken når man afgiver tilbud.
  Det er dog stadig muligt at få aske retur, hvis man ønsker det. I det tilfælde kan man henvende sig til Logistikafdelingen, og så kan de arrangere det.
 • Kan Ørsted garantere, at leverandører ikke får mere aske retur, end de må sprede på den jord, som halmen er dyrket på?
  Ørsted har siden halmsæson 2007/2008 udelukkende leveret aske, som har overholdt bioaskebekendtgørelsens H2 eller H3 klasse. Det er Ørsteds opfattelse, at disse asker sjældent giver anledning til øget arealbehov.
 • Kan leverandørerne kommer til at slippe for de store klumper aske?
  Ørsted er opmærksom på problemet, og der arbejdes nu på diverse tekniske løsninger. 
 • Kan leverandørerne få asken retur i storsække, f.eks. efter hver tyvende halmleverance?
  Ørsted har ingen aktuelle planer om at levere aske i storsække. Dette skyldes, at værkerne på nuværende tidspunkt ikke er bygget til at håndtere asken på denne måde.
  Ørsted følger løbende op på nye muligheder for håndtering af aske.
 • Askekvaliteten er forværret. Hvorfor?
  Ørsted følger løbende askekvaliteten, og det drøftes løbende med landbruget.
  Askekvaliteten kan dogvære forskellig fra år til år, da den ændres med halmens beskaffenhed og anlæggenes alder.